Taxatie

Wat is de juiste waarde van mijn pand?

Elk pand heeft meerdere soorten waarden. Bij aan- of verkoop is de onderhandse verkoopwaarde interessant als u wilt weten wat het pand ongeveer opbrengt. Voor een hypotheek wil de bank de executiewaarde weten. De herbouwwaarde is van belang voor uw verzekeringspremie en de belastingsdienst wil graag de economische waarde weten voor o.a. de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait. Daarnaast bestaat er nog de emotionele waarde, die is voor iedereen anders. Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn dus erg belangrijk bij een taxatie.   

Wat bepaalt de juiste waarde van mijn pand?

De waarde van een pand is meer dan de som van de bouwmaterialen. De staat van onderhoud, inhoud en oppervlakten, functionele indeling, constructie en kwa- liteit gebruikte materialen, staat van de bodem, ligging en omgeving bepalen mede de waarde van een object. Daarnaast spelen er nog andere belangrijke zaken die niet op het eerste oog zichtbaar zijn.
  
De prijsontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen in het bestemmingsplan spelen ook een belangrijke rol. Kortom, er zijn vele aspecten die de waarde van een pand bepalen. Al die aspecten zijn onderdeel van het uitvoeren van een taxatie.